sahaya international.eu

Onze visie

Wie we zijn!

Maak een verschil

In het nieuws

Donate now
Steun
English version English

Sign Up for Email Updates

Sahaya Going Beyond

een 20-minuten kortfilm, met stem van Oscar winner Jeremy Irons, nu gratis te bekijken. Klik hierboven voor de versie met nederlandstalige ondertiteling. hieronder op de DVD cover voor de Engelstalige versie.

Sahaya Going Beyond movie

Programma's die we steunen
INDIA
READ (Rural Education and Action Development)
Prerana's Women Health Initiative
AFRICA
Sahaya Deaf, Kenya
Rehema Center (Kenya)

sponser

Geborduurde kaartencard

Sahaya on Facebook
 

twitter

 

2017: Provincie Antwerpen steunt landbouwproject

Dit project heeft o.a. volgende Duurzaamheids thema’s (SDG’s; sustainable development goals): educatie, duurzame landbouw met zelfredzaamheid en gedragen door de bevolking, gendergelijkheid, waardig werk en economische groei, industriële innovatie en infrastructuur (nieuwe landbouwtechnieken met aandacht voor ecologie en milieubeheer, en uitlenen van landbouwmateriaal).

agriculture

Koen Van Rompay (links, voorzitter van Sahaya International.eu) en de heer Pandu, fulltime personeelslid die dagelijks op de boerderij werkt.

agriculture

Van juli tot oktober 2017 werd 1,5 acre  van de 10,5 van het land gebruikt voor de productie van pinda’s. De pindaplanten en de pindas groeien onder de grond.

agriculture

Machinale oogst van de rijst  op 19 januari 2018

agriculture

De heer Selvam (links, dagelijks bestuurder van READ en algemeen coördinator van dit landbouwproject) en de heer Pandu (rechts, hoofdlandbouwer van het landbouwproject).


NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2016

Provincie Antwerpen steunt Sahaya.eu

 • We hebben zojuist het prachtig nieuws mogen ontvangen dat de provincie Antwerpen ons nieuw landbouwproject zal steunen in 2016-2017. Dit nieuwe project heeft de titel gekregen: Eco-vriendelijke economische ontwikkeling, van kleine boeren, via toepassing van moderne duurzame landbouwtechnieken in India.

Meer dan 70% van de Indische bevolking werkt in de landbouw, en de grote meerderheid van hen leeft in armoede en ondervoeding omdat de opbrengst van hun landbouw onvoldoende is om in hun basisbehoeftes te voorzien. Nochtans is –zeker in vergelijking met veel andere ontwikkelingslanden - India rijk aan middelen zoals grond, zon, water en meststoffen. De lage landbouwopbrengst in India (onder de laagste ter wereld) is niet het gevolg van een tekort aan middelen, maar is veroorzaakt door een gebrek hoe ze effectief te gebruiken. De Gemini Agro Tech Educational Foundation  (GATE) in Chennai, opgericht door de agronomist Dr. Lakshmanan (van zuid-Indische oorsprong, en actief is met landbouwtraining in California), heeft op een testboerderij aangetoond dat het mogelijk is om, via relatief eenvoudige en milieubewuste technieken, de opbrengst van groenten productie 3 tot 5 maal te verhogen, met andere gunstige effecten. Het aanleren van moderne landbouwtechnieken, tezamen met het geven van wat startkapitaal kan deze landbouwers helpen om uit de armoede te geraken, en door hun verhoogde koopkracht, zal dit ook de andere sectoren van de plaatselijke maatschappij stimuleren en zich kunnen ontwikkelen.
De doelstellingen:

 • Verhoging van de groenten productiviteit per hectare met 300% tot 500%.
 • Verlaging van de voedselprijs zodat het beschikbaar wordt voor alle lagen van de bevolking
 • Verhoging van de kwaliteit van groenten, zowel nutritioneel als de bewaartijd
 • Verminderde armoede bij de boeren in landbouwgemeenschappen
 • Verminderde ondervoeding onder de bevolking, o.a. kinderen

agriculture

Dit zal gebeuren door een opleidingsprogramma dat bewezen is te werken, met kroprotatie (3 oogsten per jaar), en volgens deze 5 basisprincipes:

 • Diep ploegen
 • Bodemanalyse voor alle 12 essentiële plant-nutriënten
 • Gebruik maken van opstartmeststoffen
 • Correct gebruik van  meststoffen
 • Correcte bewatering namelijk traag en diep

De boeren worden ook achteraf actief begeleid om hun praktische kennis over te zetten naar hun eigen gronden. Voor dit project zullen we 3 jaar op een rij een subsidie-dossier indienen.  Na 3 jaar willen van dit landbouwproject een kostendekkend en duurzaam project maken.

Update maart 2017: Hieronder is een foto van het 10-acres veld dat nu gehuurd wordt en heel binnenkort bewerkt zal worden als landbouwers op te leiden.

land

 

 • We willen van deze gelegenheid ook gebruikmaken om Provincie Antwerpen te danken voor de 3-jarige subsidies voor het oprichten van de computerklas/ internetcafé in de Mother Teresa School.

Onderwijs en gelijkheid van meisjes en jongens is één van de focusgebieden van READ en draagt bij aan Millenniumdoel 2 (basisonderwijs voor alle kinderen) en Milllenniumdoel 3 (het bevorderen van seksegelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen).

Door er voor te zorgen dat kinderen maar ook volwassenen, met inzonderheid vrouwen van het platteland toegang krijgen tot computers en internet, krijgen ze dezelfde kansen waarvan mensen in de steden al van kunnen genieten. Door de kinderen al in de basisschool  computervaardigheden mee te geven worden hun mogelijkheden om verder te studeren, een diploma te halen en betere jobs te vinden vergroot, waardoor de kans dat ze in armoede verzeilen drastisch verlaagd wordt. In totaal hebben een 500-tal schoolkinderen en 100-tal jongeren en volwassen deelgenomen aan een computeropleiding

computer class

In de 21ste eeuw is het heel belangrijk geworden dat kinderen, jeugd en volwassenen ook leren om computers te gebruiken, zowel voor computerprogramma's, maar ook voor toegang tot het internet voor het zoeken van informatie en naar diensten. In India is de technologische vooruitgang in de steden heel snel, en mensen leren gebruik maken van internet om informatie te vinden, reserveren van trein- en bus biljetten, online bankieren enz. 
In groot contrast hiertegenover staan de ver afgelegen plattelandsdorpen. Een van die dorpen is Periykrisnapuram, wat een bevolking heeft van ongeveer 7500 mensen in een radius van 3 km. Het merendeel van de mensen behoren tot de laagste kaste van de Indische maatschappij, nl. "Dalits" of “kastelozen”. De meeste werken als dagarbeiders in de landbouw op de errond gelegen velden voor een laag loontje, zodat ze onder de armoedegrens leven. Een ander probleem in de dorpen is dat de jeugd en de mannen uit verveling en bij gebrek aan positieve rolfiguren 's avonds vaak een toevlucht zoeken in alcohol, met alle slechte gevolgen van dien.
In overleg met het oudercomité en de plaatselijke bevolking is duidelijk geworden dat de ouders willen dat hun kinderen, die op onze school les volgen, een computer opleiding krijgen, en dit op een interactieve manier i.p.v. enkel theorie uit de  de schoolboeken. Dit is noodzakelijke kenns vooral als ze hogere studies beginnen in de steden.
Daarbij, omdat er ondertussen ook al veel studenten zijn afgestudeerd van onze school, en er ook veel andere jeugd in Periyakrisnapuram leeft en werk, is er zeker ook grote interesse om hen meer toegang te geven voor computer-klassen en het gebruik van computers, inclusief internet. Er was tot nu toe in Periyakrishnapuram en omgeving echter geen computer centrum.

computer class

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Goodsearch: You Search...We Give!

Search and Shop for Good!

With the help of Goodsearch and Goodshop, each time you search the internet and shop online (at more than 2,400 stores), a donation will be made to Sahaya International . And, you’ll get great deals and money-saving coupons from Goodshop at thousands of major retail stores.
Remember to select "Sahaya International" as your cause. By signing up you can even track how much you've raised for Sahaya's programs!

Steun ons

Donate now
homeHome

© Sahaya International.eu, 2016
Webmaster: koen@sahaya.org

weeskind